Correzioni e cambiamenti

Vorrei dare un indicazione per il titolo seguente:

Titolo:
Laetst oft nieuwst authentyk en seer waerachtigh verhael. Aengaende de Vervolgingen ende Moorderijen de Gereformeerde Kercken in Piedmont wedervaren, desen selven jare M.DC.LV. Te samen een korte verantwoordt ende verdedigingh op de vuijle en ongegronde lasteringen, niet welcke de Vyanden der Waarheyt de selve Kercken allesins trachten te belasten.
[Antoine L├ęger]
Proposta per correzione o cambiamento:

Nome:
E-mail:
Per motivi di sicurezza
(Inserire il codice!):
 53942