Tipo di documento:
Libro
Titolo:
Wreede vervolginge En schrickelijcke moordt Aende Vaudoisen, In Piedmont geschiet int 't Jaer 1655

Standard: Wrede vervolging en verschrikkelijke moord aan de Waldenzen, in Piemont geschied in het jaar 1655.

Data di pubblicazione:
s.a. [1655]
Tipo/numero di edizione:
Tre edizioni
Editore/tipografo:
s.e.

Standard: Cornelissz., Jacob

Pagine:
20 pp.
Luogo di reperimento:
Microfilm della prima edizione: IDC: H-2500 mf. 2396-2397 (= Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Knuttel 7622).
Soggetti:
Gros, Pierre
Valdesi - Legislazione - Piemonte - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Fonti documentarie
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Iconografia
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Poesia

Indice:

Traduzione olandese di: La persecution des Vaudois (1655)

L’opuscolo è diviso in tre parti:

1. Wreede vervolginge en schrickelijcke Moordt aende Vaudoisen in Piedmont gheschiet in ’t Jaer 1655 (pp. 3-14);

 2. Vervolch van het verhaal van de Wreedtheden bedreven in de Valleyen van Piedmont (pp. 15-19);

3. Kort verhael van de Woon-plaetsen, Religie, ende vorder gelegentheden der voorschreve Gereformeerde ende verjaeghde Vaudoisen, volgens een oprecht Advys nevens het voorgaende van aensienlijcke goeder kant opgenomen ende informatie becomen (pp. 19-30). La terza parte è datata: Parys, den 28. Mey 1655.

La traduzione olandese contiene alcune piccole correzioni del testo francese (per esempio nel titolo della seconda parte sono cancellate le parole “de Prajelat” ). La terza parte si trova sola nella traduzione olandese.

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1637). Du Rieu, Essai, n° 14. Balmas, La vera relazione, pp. 145-146 (Balmas tiene la seconda edizione per la prima).

Seconda edizione:

Wreede vervolginge En schrickelijcke moordt Aende Vaudoisen, Jn Piedmont geschiet in Iaer 1655 Ofte Droevige tijdinge over ’t onnosel bloet vande Gereformeerden / vergoten door den Hartoog van Savoyen, t’ Amsterdam, gedruct by Jacob Cornelissz., s.a. [12] p. In –4°.  Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1639.  Microfiche: IDC: Religious Minorities  Waldenses: RMW-116 (=  Amsterdam, Bibliotheek Vrije Universiteit: XW.07295).

Questa seconda edizione è stampata in caratteri gotici e contiene sette incisioni in legno assai semplici. La traduzione è identica a quella della prima edizione, manca solo un brano importante (prima edizione, pp. 7-8; cfr. Balmas, La vera relazione, pp. 140-146). Du Rieu, Essai, n° 11.

Una parte di questa edizione è stata ristampata in: Rechte beschrijvingh ( 1655).

"All seven woodcuts in the Wreede vervolginge are almost identical copies of woodcuts from Otto Barentsz Smient's 1644 edition of the esteemed and immensely popular Dutch schoolbook Spiegel der Jeught (Mirror of the youth), in which a father tells  the bloody history of the Dutch Revolt to his son so he may grow to be a good Dutchman" (David de Boer, Strategies of Transnational Identification, p. 100).

Terza edizione:

Wreede Vervolginge En schrickelijeke moordt Aen de Vaudoisen, in Piedmont, Geschiet in ’t jaar 1655. s.e. s.a. 16 + [6] p. In 4°. Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1638. Du Rieu, Essai, n° 15.  Microfiche: IDC: Religious Minorities  Waldenses: RMW-117 (= Leiden:  Bibliothèque Wallonne, B. 146).

Anche la terza edizione è stata stampata in caratteri gotici. Essa riprende alle pp. 3-13 le tre parti della prima edizione: Wreede vervolginge (pp. 3-8, incluso il brano che manca nella seconda edizione); Vervolgh van het verhaal (pp. 8-11); Kort verhael (pp. 11-13).

Alle pp. 13-15 sono ristampate le tre lettere di: Brieven (1655).

Poi segue alle pp. 15-16 una poesia in olandese: Op de moordt der Vaudoisen, gepleeght in hare woonpalen, door de Savoysche Troupen, tusschen Piemond en d’Auphiné. Il poeta era Jacob Westerbaen (cfr. Balmas, La vera relazione, pp. 147 e 474; traduzione italiana, pp. 475-476).

Alle pp. 17-18 non numerate segue la traduzione olandese del memorandum del pastore Pierre Gros intitolata:  Dit volgende moet gevoeght worden by het Verhael van ’t geene gepasseert is ontrent de Moorderyen begaen inde Valeyen, volgens ’t rapport van Monsieur Gros Predicant, nae sijn verlossinge uyt de Gevangenisse.

Infine, alle pp. 19-22 non numerate, si trova la traduzione di un memorandum steso da un membro della delegazione valdese alle trattative di Pinerolo che conduranno al  Patente di gratia del Duca del 18 agosto: Verhael van het Tractaet van Vrede, tusschen den Hertoch van Savoyen, ende sijne Onderdanen inde Valeyen van Piemont. Cfr. Balmas, La vera relazione, pp. 146-149.