Tipo di documento:
Libro
Autore/curatore:
[Antoine Léger]
 
Standard: Léger, Antoine [Sr] [Legero, Antonio][A. Léger][Antoine Léger][Antonio Legero]
Titolo:
Laetst oft nieuwst authentyk en seer waerachtigh verhael. Aengaende de Vervolgingen ende Moorderijen de Gereformeerde Kercken in Piedmont wedervaren, desen selven jare M.DC.LV. Te samen een korte verantwoordt ende verdedigingh op de vuijle en ongegronde lasteringen, niet welcke de Vyanden der Waarheyt de selve Kercken allesins trachten te belasten.

Standard: Laatst of nieuwst authentiek en zeer waarachtig verhaal aangaande de vervolgingenn en moorderijen de gereformeerde kerken in Piemont wedervaren, in dit jaar 1655 ...

Data di pubblicazione:
Anno 1655
Tipo/numero di edizione:
In -4°
Pagine:
28 p.
Luogo di reperimento:
Mikrofiche: IDC: H-2500 mf. 2399 (= Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: Knuttel 7634)
Soggetti:
Valdesi - Apologetica - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Fonti documentarie

Indice:

Traduzione olandese di [Antoine Léger], Relation Derniere authentique (= prima edizione)

Riassunto/commento:

[Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1600). Du Rieu, Essai, n° 24.

Manca la lettera di Pianezza e la breve conclusione che segue nella versione francese .