Tipo di documento:
Libro
Autore/curatore:
[Antoine Léger]
 
Standard: Léger, Antoine [Sr] [Legero, Antonio][A. Léger][Antoine Léger][Antonio Legero]
Titolo:
Waerachtich Verhael, Van 't gene gepasseert is in de vervolgingen ende Moorderijen, aen de Gereformeerde Kercken inde Valeyen van Piemont dit Iaer 1655. gheschiet. Met een wederleggingh van de valsche uvtstrooyingen daer mede de Weder-partyders de waerheydt soecken te verduysteren. Over-geset uyt de Françoysche, in onse Nederduytsche Tale.

Standard: Waarachtig verhaal van hetgeen gepasseerd is in de vervolgingen en de moorderijen aan de gereformeerde kerken in de valleien van Piemont dit jaar 1655 geschied. Met een wederlegging ...

Data di pubblicazione:
1655
Tipo/numero di edizione:
In -4°
Pagine:
50 p.
Luogo di reperimento:
Den Haag, Koninklijke Bibliothek: pamflet 7630; Leiden, Bibliothèque Wallonne: B 147.
Soggetti:
Valdesi - Apologetica - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Fonti documentarie

Indice:

Traduzione olandese della prima parte di: [Antoine Léger], Relation veritable De ce qui s'est paßé (1655, terza edizione). 

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1635. Du Rieu, Essai, n° 26.