Tipo di pubblicazione :
Libro
Autore/curatore:
s.n. [Johann Caspar Suter]
 
Standard: Léger, Antoine [Sr] [Legero, Antonio][A. Léger][Antoine Léger][Antonio Legero] Perrin, Jean Paul [Jean-Paul Perrin][Jean Paul Perrin] Suter, Johann Caspar [Suter, Hans Caspar]
Titolo:
Chronyck der Waldensen, Dat is: Verhael van de opkoomste, Leere en leven; als mede van de veelvuldige vervolgingen der Euangelische Christenen, die Waldensen genaemt worden. Beginnende met ’t 1160. tot 't 1655. jaer incluys waer in begrepen is ’t laetste schrickelijk bloetbad begaen aen de kerke van Piemont./ In ’t Hoogduytsch beschreven door den Hoogh-geleerden D. S. Professor der stadt Zurich. En nu in onse Nedertduytsche Tale getrouwelijck vertaelt.

Standard: Kroniek van de Waldenzen, dat is verhaal van de opkomst, leer en leven, alsmede van de veelvuldige vervolgingen van de evangelische christenen, die Waldenzen genoemd worden ...

Data di pubblicazione:
1656
Tipo/numero di edizione:
Prima edizione
Luogo di pubblicazione:
t' Amsterdam

Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam]

Editore/tipografo:
By Jacques Boursse, Boekverkoper op de Lelygracht in de Beurs van Antwerpen

Standard: Boursse, Jacques Bruin, Cornelis de [Bruyn, Cornelis de] Luycken, Christoffel

Pagine:
370 p.
Formato :
In -12°
Soggetti:
Léger, Antoine (1596-1661) - Biografia
Valdesi - Confessione di fede - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655
Valdesi - Storia

Indice:

Traduzione olandese di: Waldenser Chronick,  [Schaffhausen] 1655. Contiene dunque anche la traduzione olandese di [Antoine Léger], Relation veritable (terza edizione) (pp. 236-370).

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia valdese (1953), n. 88;   Du Rieu, Essai, n° 34.

Al capo di questa edizione si trovo una breve presentazione  (1 p.) del libraio Jaques Boursse, datata 15 novembre 1656.

Alla fine di questa edizione si trova l'indicazione: "t' Amsterdam, Gedrukt by Cornelis de Bruin, Boek-drukker, voor-aan in de nieuwe Lelystraat, in Sonsbeek, in 't jaar 1656".

Questa edizione fu ristampata nel 1657. Esemplare: Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: OK 65-659.

Altra edizione: Chronyck der Waldensen, Dat is: Verhael van de opkoomste, Leere en leven; als mede van de veelvuldige vervolgingen der Euangelische Christenen, die Waldensen genaemt worden. Beginnende met  het 1160. tot het 1655. Iaer toe. In ’t Hoogduytsch beschreven door den Hoogh-geleerden D. S. Professor der stadt Zurich. En nu in onse Nedertduytsche Tale getrouwelijck vertaelt, t' Amsterdam, by Cornelis de Bruyn. Voor Christoffel Luycken, Boeckverkooper op de Haerlemmerdijck in de Kruysstraet, in 't jaer 1656,  370 pp. In 12°. Esemplare: Torre Pellice, Società di Studi Valdesi.

La traduzione olandese di [Antoine Léger], Relation veritable (terza edizione) (pp. 236-370) fu ripresa in: Haemstede, Historie der martelaren, Dordrecht 1657 f. 515r-f.531v..