Tipo di pubblicazione :
Libro
Autore/curatore:
Petrus Gillis
 
Standard: Gilles, Pierre [Gillio, Pietro][Pierre Gilles][Pietro Gillio] Léger, Antoine [Sr] [Legero, Antonio][A. Léger][Antoine Léger][Antonio Legero] Breen, Gillis van [Breen, Aegidius van][Gillis van Breen][Aegidius van Breen] Waterloos, H.F.
Titolo:
Kerckelijcke historie, vande Gereformeerde Kercken vergadert in eenighe Valleijen van Piedmont, en haere Nagebueren, eertijds genaamt Waldensen / Door Petrum Gillis, Herder der Gereformeerde Kercke van la Tour, in de Daalen van Piedmont, mitsgaders een Aanhanghsel, waar in begreepen is een waarachtigh en grondigh verhaal, van ’t gene in ’t laaste en schrickelijck Bloed-badt des jaars 1655. voorgevallen en begaan is aan de Gereformeerde Kercken van Piedmont, wat daar voorders op volghde, tot dat de Vreede met haar gemaackt wierdt. Uyt het Frans in 't Nederduyts vertaalt door Gillis van Breen, Oudt Predikant tot Beverwijk.

Standard:

Data di pubblicazione:
1657
Tipo/numero di edizione:
In –4°.
Luogo di pubblicazione:
t' Amsterdam

Standard: Amsterdam [Amsterodami][A'dam]

Editore/tipografo:
Jacques Boursse; Christoffel Cunradus

Standard: Cunradus, Christoffel Boursse, Jacques

Pagine:
(24) + 496+ (44) p.
Numero di illustrazioni:
Con frontespizio che presenta i massacri del 1655.
Soggetti:
Storiografia valdese - 1600-1700
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Iconografia
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1655 - Poesia

Indice:

Prima edizione della traduzione olandese di Gilles, Histoire, del 1644, arricchita di un’appendice che continua la narrazione fino al 1655.

L'opera contiene oltre l'opera di Gilles:

Gillis van Breen: Dedica agli Staaten van Hollandt en West-vriesland (pp. [I-VI] 

I.S: Aen de Christenen van Piedmont (p.  XVI]).

H.F. Waterloos: Op de historie der Waldenser (pp. XVII-XXII);

H.F. Waterloos: Slot-vaers, aan den Roomschen Antichrist (p. [XXIII]);

S.I: Op de Tytel-Plaat (p. [XXIV]

Dal p. 447 (?), dopo la fine della traduzione di Gilles, il racconto cronologico continua con il testo del Chronyck der Waldensen, pp. 207-214 e pp. 236-370 ( = Traduzione olandese di  [Antoine Léger]: Relation véritable (terza edizione)). Questo Chronyck era apparso nel 1656 presso lo stesso editore Boursse.

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 52. Du Rieu, Essai, n° 35.

Ristampa della prima edizione: Amsterdam, Jacques Boursse, 1658.

Per la seconda edizione vedi: Gillis, Kerckelijkcke Historie, 1662.