Tipo di pubblicazione :
Libro
Autore/curatore:
Leeraren der Euangelijsche Kercken in de Valleyen van Piedmont.
 
Standard: Bonnet, Paul [Paul Bonnet] Pasteurs, Anciens et autres Fidèles [Pasteurs et Anciens][Assemblée Generale][Synode][Sinodo][Assemblea][Pasteurs, anciens et diacres][Protestants des Vallées de Piémont]Predikanten, Ouderlingen, ende andere getrouwe Ledematen der verwoeste Kercken in Piemont]
Titolo:
Brief van de Leeraren der Euangelijsche Kercken in de Valleyen van Piedmont aan de Leeraren der Euangelyscher Kercken in Nederland. Mitsgaders eenige geschriften daar toe behoorende, ende in deselven een Verhaal der boose konstenaryen van het Hof tot Turyn tegens gem. Kercken. Psal. 129. Sy hebben my dicwils benauwt van mijner jeugt af, segge nu Israël.

Standard: Brief van de leraren van de evangelische kerken in de valleien van Piemont aan de leraren van de evangelische kerken in Nederland.

Data di pubblicazione:
anno 1663
Tipo/numero di edizione:
In -4°
Luogo di pubblicazione:
Utrecht

Standard: Utrecht

Editore/tipografo:
Henrick Versteegh

Standard: Versteegh, Henricus [Versteech, Henricus][Versteegh, Henrick]

Pagine:
24 p.
Luogo di reperimento:
Microfiche: IDC: H-2500 mf. 2661 (= Den Haag, Koninklijke Bibliothek: pamflet 8714).
Soggetti:
Léger, Jean (1615-1670) - Biografia
Valdesi - Persecuzioni - Piemonte - 1663-1664 - Fonti documentarie

Indice:

La traduction de cette lettre des pasteurs vaudois écrite en latin et datée 18/28 septembre 1663, est collationnée et signée par John. Jacobus du Boys et J. van Lodesteyn.

Elle est suivie de:

(1) Staaltje der boose konstenarijen van den Raad De propaganda fide et extirpandis hareticis: tot Turin tegens de Evangelische Kercken der Valleyen van Piedmont, ende van de doodelycke Vervolgingen, die gem. Raad tegen deselve vernieuwt en verdubbelt. Uyt het Fransch vertaalt.

(2) Copye van den Brief van credentie van de Synode der Kerkcken in de Valleyen van Piedmont, geschreven aan de Heer J. Leger. Uyt Pinache den 13 July 1663;

(3) Copie van een Brief, van een van de voornaamste van de Valleyen van Piemont, op haer verzoeck geschreven aan een van haar vertrouwtste Vrienden tot Parijs, gedateert den 31 Augusti 1663. Elle est signée: Vostre P.B.

Riassunto/commento:

Armand Hugon-Gonnet, Bibliografia Valdese (1953) n° 1648. Du Rieu, Essai, n° 56.

Documento n. 3 è anche apparso separatamente in: Copie van een Brief, van een van de voornaamste (1663) e in: Resolutie van de Staten des Vorstendoms Gelre (1663). Probabilmente si tratta di una lettera del pastore Paul Bonnet. 

Traduzione francese della lettera del 18/28 settembre da Jean Jalla, Synodes Vaudois, in:  Bollettino della Società di Studi Valdesi  (1910) n. 27, pp. 36-41; del documento n. 2 alle pp. 31-32 (cfr. p. 30); del documento n. 3 alle pp. 33-36.